JÁNOS JELENÉSEKRŐL

17. fejezet

A Bárány legyőzi Babilont, a vörös fenevadon ülő nőt

1 És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül, Jel 15,6.7; Náh 3,4; Jer 51,13

2 akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. Jel 18,3.9; Jel 14,8; Jer 51,7

3 És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala. Jel 13,1

4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Jel 18,16

5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Jel 14,8; 16,19; 18,2

6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. És nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. Jel 18,24

7 És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van.

8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Jel 11,7; 13,1.4; Jel 3,5; 13,8; 20,12; 21,27; 2Móz 32,32

9 Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül, Jel 13,18; Jel 13,1

10 király is hét van, az öt elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.

11 A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való, és a veszedelemre megy.

12 A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. Jel 13,1; Dán 7,20.24

13 Ezeknek egy a szándékuk: erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják.

14 Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya, és az ővele való hivatalosok és választottak és hívek is. Jel 19,16; 1Tim 6,15

15 És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. Jel 17,1; Ésa 8,7

16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Jel 18,8

17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Jel 17,4.5; Jel 16,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában