JÁNOS JELENÉSEKRŐL

15. fejezet

Akik az üvegtengernél énekelnek

1 És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, akinél vala a hét utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja.

2 És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái. Jel 4,6; Jel 13,18; Jel 5,8; 14,2

3 És énekelik vala Mózesnek, az Isten szolgájának énekét és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te útjaid, óh, szentek Királya! 2Móz 15,1; Zsolt 111,2; Zsolt 139,14; Zsolt 145,17

4 Ki ne félne téged, Uram! És ki ne dicsőítené a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Jer 10,7; Mal 1,11; Ésa 66,23; Jel 14,7

Az utolsó hét csapás. Előkészület a harag hét poharának kitöltésére

5 És ezeknek utána látám, és ímé, megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, Jel 11,19

6 és kijöve a templomból a hét angyal, akinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellüknél aranyövekkel körülövezve.

7 És egy a négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön-örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Jel 4,6

8 És megtelék a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, mígnem a hét angyal hét csapása bevégeztetik. 2Móz 40,34-35; 1Kir 8,10.11; Ésa 6,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában