ZSOLTÁROK KÖNYVE

148. fejezet

Az egész világ Istent dicsérje!

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből, dicsérjétek őt a magas helyeken! Jel 5,13

2 Dicsérjétek őt, angyalai mind; dicsérjétek őt, minden ő serege!

3 Dicsérjétek őt, nap és hold; dicsérjétek őt mind, fényes csillagai! Jób 38,7

4 Dicsérjétek őt, egeknek egei, és ti, vizek, amelyek az ég felett vagytok! 1Móz 1,6.7

5 Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt, és előállottak ők. 1Móz 1,3.6

6 Örök időre állította fel őket; törvényt szabott, és nem tér el attól.

7 Dicsérjétek az Urat a földről, vízi szörnyek és mély vizek, ti, mind!

8 Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az ő rendelését cselekszik; Jób 37,5

9 ti, hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind, ti, cédrusok;

10 vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;

11 földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind, ti, földi bírák;

12 ifjak és szüzek, vének gyermekekkel

13 dicsérjék az Úrnak nevét! Mert az ő neve dicső egyedül, az ő dicsősége égre-földre kihat.

14 És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép! Dicsérjétek az Urat! Zsolt 147,19.20; 2Móz 19,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában