5Mózes

16. fejezet

Az évi három főünnep

1 Ügyelj az Abib hónapra, és készíts az Úrnak, a te Istenednek páskát, mert az Abib hónapban hozott ki téged az Úr, a te Istened Egyiptomból éjjel. 2Móz 12,2-28

2 Páska gyanánt pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot és ökröt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy odahelyezze az ő nevét!

3 Ne egyél azzal semmi kovászost, hanem hét napon át egyél azzal kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak kenyerét (mert sietséggel jöttél ki Egyiptom földjéről), hogy megemlékezzél arról a napról életednek minden idejében, amelyen kijöttél Egyiptom földjéről! 2Móz 12,19

4 És ne lásson senki kovászt hét napon át sehol a te határodban, és a húsból, amelyet az első napon este megáldozol, semmi ne maradjon reggelig! 2Móz 12,10

5 Nem ölheted le a páskát akármelyikben a te városaid közül, amelyeket az Úr, a te Istened ad néked. 2Krón 30,1

6 Hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy az ő nevét odahelyezze: ott öld le a páskát este, napnyugtakor, abban az időben, amikor kijöttél Egyiptomból! 2Móz 12,6.42

7 Azon a helyen süsd és edd is meg, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened! Reggel pedig fordulj vissza, és menj haza a te hajlékodba!

8 Hat napon át egyél kovásztalant, hetednapon pedig az Úrnak, a te Istenednek berekesztő ünnepe lévén, ne munkálkodjál azon! 2Móz 12,15-20; 3Móz 23,36

9 Számlálj azután magadnak hét hetet, attól fogva kezdjed számlálni a hét hetet, hogy sarlódat a vetésbe bocsátod! 3Móz 23,15.16

10 És tarts hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek a te kezednek szabad akarat szerint való adományával, amelyet ahhoz képest adj, amint megáldott téged az Úr, a te Istened! 2Móz 23,15-21

11 És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, te és a te fiad és leányod, szolgád, szolgálóleányod és a lévita, aki a te kapuidon belül van, és a jövevény, az árva és az özvegy, akik teközötted vannak azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy odahelyezze az ő nevét!

12 És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptomban, és tartsd meg, és teljesítsd e rendeléseket! 5Móz 5,15

13 A sátorok ünnepét hét napig tartsd, mikor begyűjtöd a termést a te szérűdről és sajtódról!

14 És örvendezz a te ünnepeden, te és a te fiad, a te leányod, szolgád és szolgálóleányod, a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, akik belül vannak a te kapuidon!

15 Hét napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr; mert megáld téged az Úr, a te Istened minden termésedben és kezeidnek minden munkájában; azért örvendezz igen! 2Móz 23,16; Neh 8,10

16 Minden esztendőben háromszor jelenjen meg közüled minden férfiú az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén! De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt! 2Móz 23,14-17; 34,23; 2Móz 34,20

17 Ki-ki az ő képessége szerint adjon az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet ad néked!

Bírák

18 Bírákat és felügyelőket állíts minden kapudba, amelyeket az Úr, a te Istened ad néked a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel!

19 El ne fordítsd az ítéletet; személyt se válogass; ajándékot se végy, mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédét! 3Móz 19,15; 2Móz 23,8

20 Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad néked!

21 Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából, az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, amelyet készítesz magadnak!

22 Oszlopot se emelj magadnak, amit gyűlöl az Úr, a te Istened!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában