4Mózes

18. fejezet

A papok és a léviták

1 És monda az Úr Áronnak: Te és a te fiaid és a te atyádnak háza teveled hordozzátok a szent hajlék körül való hamisság büntetését! Te és a te fiaid teveled hordozzátok a ti papságtok hamisságának büntetését!

2 A te atyádfiait, Lévinek törzsét, a te atyádnak nemzetségét is vedd magad mellé, melletted legyenek, és néked szolgáljanak! Te pedig és a te fiaid veled szolgáljatok a bizonyság sátora előtt!

3 És ügyeljenek a te ügyedre és az egész sátornak ügyére, de a szenthajlék edényeihez és az oltárhoz ne járuljanak, hogy meg ne haljanak mind ők, mind ti! 4Móz 3,7.8

4 És melletted legyenek, és ügyeljenek a gyülekezet sátorának ügyére a sátornak minden szolgálata szerint, de idegen ne járuljon tihozzátok!

5 Ügyeljetek azért a szenthajléknak ügyére és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izráel fiai ellen!

6 Mert ímé én választottam a ti atyátokfiait, a lévitákat Izráel fiai közül mint az Úrnak adottakat néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában.

7 Te pedig és a te fiaid teveled ügyeljetek a ti papságotokra mindenben, amik az oltárhoz tartoznak, és a függönyön belül vannak, hogy azokban szolgáljatok! A ti papságotoknak tisztét adtam néktek ajándékul, azért az idegen, aki oda járul, haljon meg.

A papok jövedelme

8 Szóla azután az Úr Áronnak: Ímé, én néked adtam az én felemelt áldozataimra való ügyelést is, valamit Izráel fiai nékem szentelnek, néked és a te fiaidnak adtam azokat felkenetési díjul örökkévaló rendelés szerint.

9 Ez legyen tiéd a legszentségesebbekből, amelyek tűzzel meg nem égettetnek: Minden ő áldozatuk, akár ételáldozatuk, akár bűnért való áldozatuk, akár pedig vétekért való áldozatuk, amiket nékem adnak, mint legszentségesebbek, tiéid legyenek és a te fiaidé!

10 A legszentségesebb helyen egyed meg azt, csak a férfiak egyék azt, szentség legyen tenéked! 3Móz 6,16.26

11 Ez is tiéd legyen, mint felemelt áldozat az ő ajándékukból Izráel fiainak minden meglóbált áldozataival együtt! Néked adtam azokat és a te fiaidnak és a te leányaidnak, akik veled vannak, örökkévaló rendelés szerint. Mindenki, aki tiszta a te házadban, eheti azt: 2Móz 29,28

12 Az olajnak minden kövérjét és minden kövérjét a mustnak és gabonának, azoknak zsengéit, amelyeket az Úrnak adnak, tenéked adtam. 2Móz 22,29

13 Mindennek első gyümölcsei az ő földjükön, amelyeket az Úrnak visznek, tiéid legyenek! Mindenki, aki tiszta a te házadban, egye azokat! 5Móz 18,4.5

14 Minden, ami teljesen Istennek szenteltetik Izráelben, tiéd legyen! 3Móz 27,28

15 Minden, ami az élő állatok közül az anyaméhet megnyitja, amelyet az Úrnak visznek, mind emberekből s mind barmokból a tiéd legyen, csakhogy az embernek elsőszülöttét váltasd meg, és a tisztátalan állatnak elsőszülöttét is megváltassad! 2Móz 13,12

16 Amelyek pedig váltságosok, egyhónapostól kezdve váltasd meg a te becslésed szerint, öt ezüstsikluson a szent siklus szerint: húsz géra az. 4Móz 3,46.47; 2Móz 30,13

17 De a tehénnek első fajzását, vagy a juhnak első fajzását, vagy a kecskének első fajzását meg ne váltasd, mert szentelni valók azok, a vérüket hintsd az oltárra, és azoknak kövérét füstölögtesd el kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak!

18 Azoknak húsa pedig tiéd legyen, amiképpen a meglóbált szegy és amint a jobb lapocka is tiéd lesz. 3Móz 7,32

19 Minden felemelt áldozatot a szent dolgokból, amelyeket az Úrnak áldoznak Izráel fiai, néked adtam örökkévaló rendelés szerint és a te fiaidnak és a te leányaidnak, akik veled vannak. Sónak szövetsége ez, örökkévaló az Úr előtt, néked és a te magodnak veled.

A léviták jövedelme

20 Monda pedig az Úr Áronnak: Az ő földjükből örökséged nem lesz, sem osztályrészed nem lesz néked őközöttük. Én vagyok a te osztályrészed és a te örökséged Izráel fiai között. 5Móz 10,9; Ez 44,28

21 De ímé, a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izráelben, az ő szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát.

22 És ne járuljanak ezután Izráel fiai a gyülekezetnek sátorához, hogy ne vétkezzenek, és meg ne haljanak!

23 De a léviták teljesítsék a gyülekezet sátorának szolgálatát, és ők viseljék az ő bűnüket, örökkévaló rendelés legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Izráel fiai között ne bírjanak örökséget!

24 Mivelhogy Izráel fiainak tizedét, amit felemelt áldozatul visznek fel az Úrnak, adtam a lévitáknak örökségül, azért végeztem őfelőlük, hogy Izráel fiai között ne bírjanak örökséget. 5Móz 10,9

25 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

26 A lévitáknak pedig szólj, és mondd meg nékik: Mikor beszeditek Izráel fiaitól a tizedet, amelyet örökségtekül adtam néktek azoktól, akkor áldozzatok abból felemelt áldozatot az Úrnak, a tizedből tizedet. Neh 10,38

27 És ez a ti felemelt áldozatotok olyanul tulajdoníttatik néktek, mint a szérűről való gabona és mint a sajtóból kiömlő bor.

28 Így vigyetek ti is felemelt áldozatot az Úrnak minden ti tizedetekből, amelyet beszedtek Izráel fiaitól, és adjátok abból az Úrnak felemelt áldozatot Áronnak, a papnak!

29 Minden ti ajándékotokból vigyétek a felemelt áldozatokat az Úrnak, mindenből a kövérjét, ami abból szentelni való!

30 Mondd meg azt is nékik: Mikor a kövérjét áldozzátok abból, olyanul tulajdoníttatik az a lévitáknak, mintha a szérűről és sajtóból adnák.

31 Megehetitek pedig azt minden helyen, ti és a ti házatok népe, mert jutalmatok ez néktek a gyülekezet sátorában való szolgálatokért.

32 És nem lesztek bűnösök amiatt, ha abból a kövérjét áldozzátok, és Izráel fiainak szent dolgait sem fertőztetitek meg, és meg sem haltok.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában