ZSOLTÁROK KÖNYVE

76. fejezet

A mennyei Bíró dicsérete

1 Az éneklőmesternek hangszerekkel, Aszáf zsoltára, ének.

2 Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben.

3 Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Zsolt 132,13.14

4 Ott törte össze a kézív villámait, pajzst, szablyát és a hadat. Szela. 2Sám 5,6.7; Ésa 37,36; Zsolt 48,5-8

5 Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.

6 Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett.

7 A te dorgálásodtól, oh, Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló! Ésa 37,29; 33-35

8 Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orcád előtt, mikor haragszol? 5Móz 4,24

9 Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent és elcsendesedett, Ésa 37,36

10 mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját. Szela.

11 Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.

12 Tegyetek fogadást, és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, akik őkörülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek! Zsolt 50,14

13 Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz. Dán 2,21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában