ZSOLTÁROK KÖNYVE

48. fejezet

Sion öröme a háború idején Isten szabadítása miatt

1 A Kóráh fiainak zsoltáréneke. 1Krón 25-26

2 Nagy az Úr, és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. Zsolt 132,13.14

3 Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa. Mt 5,35

4 Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék.

5 Mert ímé, a királyok összegyűltek, de tovatűntek együttesen.

6 Meglátták ők, legott elcsodálkoztak, megijedtek, elriadtak. 2Kir 19,35-37; Zsolt 76,13

7 Rémület fogta el ott őket, fájdalom, amilyen a szülőasszonyé.

8 A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit.

9 Amiként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában, örökre megerősítette azt az Isten. Szela.

10 A te kegyelmedről elmélkedünk, oh, Isten, a te templomodnak belsejében.

11 Amilyen a neved, oh, Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig. Igazsággal teljes a te jobbod. 1Móz 18,25

12 Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért. Zsolt 67,5

13 Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait!

14 Jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek:

15 Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában