ZSOLTÁROK KÖNYVE

51. fejezet

Dávid bűnbánati imája

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára,

2 mikor őhozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. 2Sám 12,1-9

3 Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

4 Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; 2Sám 11,4-15

5 mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.

6 Egyedül teellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben!

7 Ímé, én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Jób 14,4

8 Ímé, te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem.

9 Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

10 Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél!

11 Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat!

12 Tiszta szívet teremts bennem, oh, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem! Jer 32,39

13 Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem!

14 Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem!

15 Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád!

16 Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh, Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat! 2Sám 11,15.17

17 Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet!

18 Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.

19 Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek. A töredelmes és bűnbánó szívet, oh, Isten, nem veted te meg. Zsolt 34,19

20 Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait!

21 Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai: az égő és egész áldozat. Akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal. 3Móz 1,3-9; 7,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában