ZSOLTÁROK KÖNYVE

149. fejezet

Sion, dicsérd az Urat!

1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

2 Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében, Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!

3 Dicsérjék az ő nevét tánccal, dobbal és hárfával zengjenek néki!

4 Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. 5Móz 28,63; Zsolt 147,6

5 Vigadozzanak a kegyesek tisztességben, ujjongjanak nyugvóhelyükön! Zsolt 134,1.2

6 Istendicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben; 2Krón 20,19-23

7 hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket;

8 hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vasbilincsekbe;

9 hogy végrehajtsák rajtuk a megírott ítéletet! Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat! 5Móz 7,1-6; 5Móz 7,12-16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában