ZSOLTÁROK KÖNYVE

108. fejezet

Isten jóságának és hűségének dicsérete. Könyörgés az ellenség feletti győzelemért

1 Ének, Dávid zsoltára.

2 Kész az én szívem, oh, Isten, hadd énekeljek és zengedezzek! Az én dicsőségem is kész. Zsolt 57,8-9

3 Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!

4 Hálát adok néked a népek között, Uram, és zengedezek néked a nemzetek között. Zsolt 18,50-51

5 Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod. Zsolt 36,6; 57,10-12

6 Magasztaltassál fel, oh, Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!

7 Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel, és hallgass meg engem! Zsolt 18,18

8 Az ő szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és felmérhetem Sukkothnak völgyét. Zsolt 110,2; 60,8-14

9 Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én törvényrendelőm; 1Móz 49,8-10

10 Moáb az én mosdómedencém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett kacagok. 4Móz 24,17.18; 2Sám 8,2

11 Kicsoda visz el engem a kerített városba? Kicsoda vezérel engem Edomig? 1Krón 18,13

12 Nem te vagy-é, oh, Isten, aki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh, Isten, a mi seregeinkkel? Zsolt 18,30

13 Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség! 1Sám 31,1-6

14 Istennel hatalmasan cselekszünk, és ő megtapodja ellenségeinket. 2Sám 10,12.13; Zsolt 60,11.12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában