ZSOLTÁROK KÖNYVE

60. fejezet

Imádság háború idején

1 Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja,

2 mikor harcolt a mezopotámiai szirusokkal és a cóbai szirusokkal, és visszafordult Joáb, és megverte az edomitákat a Só-völgyben, tizenkétezret. 2Sám 8,3.12.13

3 Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket! Zsolt 44,10.11; 1Sám 31,1.2.7

4 Megrendítetted ez országot, kettészakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.

5 A te népeddel nehéz dolgokat láttattál, bódító borral itattál minket. 1Sám 31,1-6

6 Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.

7 Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid, segíts jobboddal, és hallgass meg minket! Zsolt 108,7

8 Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet, és kimérem a Szukkót völgyét; Zsolt 108,8-14; 110,1.2

9 enyém Gileád, és enyém Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma, Júda az én törvényrendelőm, 1Móz 49,8-10

10 Moáb az én mosdómedencém, Edomra vetem az én sarumat. Te, Filisztea, nékem örülj! 4Móz 24,17.18; 2Sám 8,2

11 Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kísért el Edomig engem? 1Krón 18,13

12 Nem te-é, oh, Isten, aki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh, Isten, a mi seregeinkkel? Zsolt 18,30

13 Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.

14 Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket. 2Sám 10,12.13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában