Prédikátor

8. fejezet

Engedelmesség a felsőbbség iránt. Azoknak, akik az Istent félik, jól van dolga

1 Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki tudja a dolgok magyarázatát? Az embernek bölcsessége megvilágosítja az ő orcáját, és az ő ábrázatjának erőssége megváltozik. Péld 17,24

2 Én mondom, hogy a királynak parancsolatát meg kell őrizni, és pedig az Istenre való esküvés miatt. Péld 24,21

3 Ne siess elmenni az ő orcája elől, ne állj rá a gonosz dologra, mert valamit akar, megcselekszi.

4 Mivelhogy a király szava hatalmas, és kicsoda merné néki ezt mondani: Mit művelsz?

5 Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, és a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet. Róm 13,3

6 Mert minden akaratnak van ideje és ítélete, mert az embernek nyomorúsága sok őrajta.

7 Mert nem tudja azt, ami következik, mert ki mondja meg néki, mi módon lesz az?

8 Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet. És semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett. És az ütközetben senkit el nem bocsátanak. És a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Zsid 9,27; Jób 14,5

9 Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, amely történik a nap alatt oly időben, amelyben uralkodik az ember az emberen maga kárára.

10 És azután láttam, hogy a gonoszok eltemettettek, és nyugalomra mentek; viszont a szent helyről kimentek, és elfelejttettek a városban olyanok, akik becsületesen cselekedtek. Ez is hiábavalóság!

11 Mivelhogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve őbennük, hogy gonoszt cselekedjenek. Zsolt 10,6.7

12 Bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor is vétkezik; mégis tudom én, hogy az istenfélőknek lészen jól dolguk, akik az ő orcáját félik. Péld 1,33; Ésa 3,10.11

13 A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét, olyan lesz, mint az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orcáját. Jób 20,5

14 Van hiábavalóság, amely e földön történik: az, hogy vannak oly igazak, akiknek dolga a gonoszoknak cselekedetei szerint lesz; és vannak gonoszok, akiknek dolga az igazaknak cselekedetei szerint lesz. Mondám, hogy ez is hiábavalóság.

15 Annak okáért dicsérem vala én a vigasságot, hogy nincsen embernek jobb e világon, hanem hogy egyék, igyék és vigadjon, és ez kísérje őt munkájában az ő életének napjaiban, amelyeket ad néki Isten a nap alatt. Préd 5,18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában