Prédikátor

6. fejezet

Gazdagság és tisztesség is hiábavaló

1 Van egy gonosz, amelyet láttam a nap alatt, és nagy baj az az emberen.

2 Mikor valakinek az Isten ad gazdagságot és kincseket és tisztességet, és semmi nélkül nem szűkölködik, valamit kívánhat lelkének, és az Isten nem engedi néki, hogy éljen azzal, hanem más ember él azzal, ez hiábavalóság és gonosz nyavalya.

3 Ha száz gyermeket szül is valaki, és sok esztendeig él, úgyhogy az ő esztendeinek napja sok, de az ő lelke a jóval meg nem elégszik, és nem lesz temetése néki, azt mondom, hogy jobb annál az idétlen gyermek. Ésa 14,19.20; Jer 22,19

4 Mert hiábavalóságra jött, setétségben megy el, és setétséggel fedeztetik be neve. Préd 5,17

5 A napot sem látta, és nem ismerte, tűrhetőbb ennek állapota, hogynem amannak. Jób 3,16

6 Hogyha kétezer esztendőt élt volna is, és a jóval nem élt, avagy nem ugyanazon egy helyre megy-é minden? Zsolt 89,49; Zsid 9,27

7 Az embernek minden munkája szájáért van, mindazáltal az ő kívánsága be nem telik.

8 Mert miben különbözik a bölcs a bolondtól, és miben a szegény, aki az élők előtt járni tud?

9 Jobb, amit ember szemmel lát, hogynem a lélek kívánsága. Ez is hiábavalóság és a léleknek gyötrelme!

10 Valami van, régen ráadatott nevezete, és bizonyos dolog, hogy mi lesz az ember, és nem perlekedhetik azzal, aki hatalmasabb nálánál. Jób 9,2.3.14.19.32

11 Mert van sok beszéd, amely a hiábavalóságot szaporítja. És mi haszna van az embernek abban?

12 Mert kicsoda tudhatja, mi legyen az embernek jó e világon, az ő hiábavaló élete napjainak száma szerint, amelyeket mintegy árnyékot tölt el? Kicsoda az, aki megmondhatná az embernek, mi következik őutána a nap alatt? Zsolt 144,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában