ZSOLTÁROK KÖNYVE

59. fejezet

Imádság Isten segítségéért

1 Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja, midőn embereket külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt.

2 Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem, a reám támadóktól ments meg engemet! 1Sám 19,9.10

3 Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet!

4 Mert ímé, lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek, anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram! 1Sám 20,31.32

5 Bűnöm nélkül egybegyűlnek, és készülnek ellenem. Serkenj fel előmbe, és lásd meg ezeket! Zsolt 7,4-7; 35,23

6 Te, oh, Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, aki hamisságot cselekszik! Szela. Zsolt 56,8

7 Este megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost.

8 Ímé, szájukkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak: hisz, úgy mond, kicsoda hallja meg? Zsolt 52,4-6; 57,5

9 Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet. Zsolt 2,4

10 Hatalmával szemben tereád vigyázok, mert Isten az én váram.

11 Előmbe jön az én kegyelmes Istenem, látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását. Zsolt 54,9; 1Sám 20,15; 26,10; 31,2

12 Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék! Bujdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket, Uram, mi pajzsunk! Zsolt 68,2

13 Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben, mert csak átkot és hazugságot szólnak. 1Sám 24,10

14 Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött mind a földnek határáig. Szela. Zsolt 56,8

15 Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost.

16 Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak.

17 Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. Zsolt 5,4

18 Én erősségem! Tenéked éneklek, mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem! Péld 18,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában