JÁNOS JELENÉSEKRŐL

9. fejezet

Az ötödik trombitaszó az első jajszó

1 Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Jel 20,1

2 Megnyitá azért a mélységnek kútját, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.

3 A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.

4 És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se semmi élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Jel 7,3; Ez 9,4

5 És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.

6 Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.

7 A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orcáik olyanok valának, mint az emberek orcái.

8 És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.

9 És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.

10 És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fullánkjuk, és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.

11 Királyukul pedig a mélység angyala vala felettük, annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve.

12 Az első jaj elmúlék, ímé, ezután még két jaj következik. Jel 8,13

A hatodik trombitaszó a második jajszó

13 A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van,

14 mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve!

15 Eloldaték azért a négy angyal, aki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.

16 És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala, hallottam a számukat.

17 És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való mellvértjeik valának, és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.

18 E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak szájából jő vala ki.

19 Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak.

20 A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany- és ezüst- és érc- és kő- és fabálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak. Zsolt 115,4-7

21 És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában