ZSOLTÁROK KÖNYVE

97. fejezet

Sion öröme, hogy Isten a legfőbb Úr minden népek felett

1 Az Úr uralkodik, örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek! Zsolt 93,1; 96,10

2 Felhő és homályosság van körülte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Zsolt 18,9-15

3 Tűz jár előtte, és körös-körül elégeti az ő szorongatóit. Zsolt 50,3

4 Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld.

5 A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.

6 Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Zsolt 19,2

7 Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek. Ésa 2,19-21; 45,16; Zsolt 82,1-6

8 Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram!

9 Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett.

10 Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Ám 5,15; Róm 12,9

11 Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm. Eszt 8,16

12 Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét! Zsolt 32,11; 33,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában