ZSOLTÁROK KÖNYVE

82. fejezet

Isten fenyegető szava igazságtalan felsőbbségek ellen

1 Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között. 5Móz 19,17

2 Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. 5Móz 1,17

3 Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!

4 Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki! Péld 24,11

5 Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Zsolt 75,4

6 Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan. Jn 10,34

7 Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.

8 Kelj fel, oh, Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában