ZSOLTÁROK KÖNYVE

98. fejezet

Örömének az Úr minden nép között hirdetett nagy szabadításáról

1 Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett: megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Ésa 42,10; Ésa 63,5-6

2 Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Ésa 52,10; Lk 2,30-32

3 Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről. Látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.

4 Vígan énekelj az Úrnak, te, egész föld, harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek! Zsolt 96,11-13

5 Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel; 1Krón 25,1

6 trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király, az Úr előtt!

7 Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. Ésa 44,23

8 A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek

9 az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal. Zsolt 96,11-13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában