ZSOLTÁROK KÖNYVE

83. fejezet

Isten népének könyörgése az ellenség ellen

1 Ének, Aszáf zsoltára. 1Krón 25

2 Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten!

3 Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejüket emelik.

4 Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, s védenceid ellen terveket szőnek. Zsolt 2,2

5 Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét! 2Krón 20,10-11

6 Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, szövetséget kötöttek ellened:

7 az edomiták és izmáeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok,

8 a gebaliták, ammoniták és amálekiták, a filiszteusok Tírusz lakosaival együtt.

9 Az asszír is szövetkezett velük, segítőjévé lettek a Lót fiainak. Szela. 1Móz 19,36-38

10 Úgy bánj velük, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál! Bír 6,33.34; 7,19-25; Bír 4,13-24

11 Akik elvesztek vala Endornál, és a föld szemetjévé lőnek. Zsolt 18,43

12 Tedd őket, fejedelmüket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden felkentjükkel, Bír 7,25; 8,12

13 akik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait!

14 Én Istenem! Tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt! Zsolt 1,4; 35,5.6

15 Olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket!

16 Így kergesd őket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd őket! Zsolt 18,14.15

17 Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet!

18 Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak,

19 hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön! 2Kir 5,15

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában