ZSOLTÁROK KÖNYVE

65. fejezet

Isten népének lelki és testi jókért való hálaadása

1 Az éneklőmesternek, zsoltár, Dávid éneke.

2 Tied a hódolat, a dicséret, oh, Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást. Zsolt 48,2.3

3 Oh, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test!

4 Bűneim erőt vettek rajtam. Vétkeinket te bocsásd meg!

5 Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével! Zsolt 84,5.11.12

6 Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma,

7 aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal,

8 aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Mt 8,26

9 Félnek is jeleidtől a szélek lakói. A napkelet és nyugat határait megörvendezteted.

10 Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. Jób 38,25-27

11 Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.

12 Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad.

13 Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. Zsolt 72,3.16

14 A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek. Zsolt 144,13.14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában