3Mózes

17. fejezet

Csak a szent helyen szabad áldozni

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izráel minden fiának, és mondd nékik: Ez az a dolog, amit megparancsolt az Úr, mondván:

3 Ha valaki Izráel házából ökröt, vagy bárányt, vagy kecskét öl le a táborban, vagy aki öl a táboron kívül,

4 és nem viszi azt a gyülekezet sátorának nyílásához, hogy áldozattal járuljon az Úrhoz az Úrnak hajléka előtt: vérontásul tulajdoníttassék az annak az embernek! Vért ontott, töröltessék ki azért az ilyen ember az ő népe közül!

5 Azért hogy vigyék el Izráel fiai az ő véres áldozataikat, amelyeket áldoznak vala a mezőn, vigyék el azokat az Úrnak a gyülekezet sátorának nyílásához, a paphoz, és áldozzák meg azokat hálaáldozatul az Úrnak!

6 És hintse a pap a vért az Úr oltárára, amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van, a kövérjét pedig füstölögtesse el kedves illatul az Úrnak! 3Móz 1,5

7 És ne áldozzák többé véres áldozataikat az ördögöknek, akikkel ők paráználkodnak! Örökkévaló rendtartás legyen ez nékik nemzetségről nemzetségre!

8 Mondjad nékik ezt is: Valaki az Izráel házából vagy a köztük tartózkodó jövevények közül egészen égő áldozatot áldoz vagy véres áldozatot,

9 és nem viszi azt a gyülekezet sátorának nyílásához, hogy elkészítse azt az Úrnak: irtassék ki az ilyen ember az ő népe közül!

Vért és döghúst enni tilos

10 És ha valaki Izráel házából vagy a köztük tartózkodó jövevények közül valamiféle vért megeszik, kiontom haragomat az ellen, aki a vért megette, és kiirtom azt az ő népei közül. 1Móz 9,4; 3Móz 7,27; 19,26; 1Sám 14,33

11 Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Zsid 9,22

12 Azért mondtam Izráel fiainak: Egy lélek se egyék vért közületek, a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért!

13 És ha valaki Izráel fiai közül vagy a köztük tartózkodó jövevények közül vadászásban vadat vagy madarat fog, amely megehető, ontsa ki annak vérét, és fedje be azt földdel!

14 Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Azért mondom Izráel fiainak: Semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére; valaki megeszi azt, irtassék ki!

15 Ha pedig valaki elhullott vagy vadtól megszaggatott állatot eszik, akár bennszülött, akár jövevény, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig, azután tiszta!

16 Hogyha meg nem mossa ruháit, sem a testét le nem mossa, viselje az ő vétségének terhét!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában