Habakuk

2. fejezet

Vigasztalás a hit számára

1 Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.

2 És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen!

3 Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jőni, nem marad el!

4 Ímé, felfuvalkodott, nem igaz őbenne az ő lelke. Az igaz pedig az ő hite által él. Róm 1,17

Jövendölés a kevélyek pusztulásáról. A káldeusok bűnei

5 És bizony, a bor is megcsal. Felgerjed a férfiú és nincsen nyugalma. Ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál, telhetetlen, és magához ragad minden népet, és magához csatol minden nemzetet. Péld 20,1

6 Avagy nem költenek-é ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós mesét reá, mondván: Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé! De meddig? És aki adóssággal terheli magát! Zsolt 44,15

7 Avagy nem támadnak-é hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-é fel, akik háborgassanak téged? És zsákmányul esel nékik.

8 Mivelhogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennük lakozók ellen való erőszaktételért.

9 Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől.

10 Házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet.

11 Mert a kő is ellened kiált a falból, és a gerenda a fa-alkotmányból visszhangoz néki.

12 Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal.

13 Avagy ímé, nem a Seregek Urától van-é ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?

14 Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert.

15 Jaj annak, aki megitatja felebarátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmüket!

16 Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett. Igyál te is, és láttassék szemérmed! Reád fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Jer 25,27.28

17 Bizony a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítása, amely rettegteté őket, az emberek véréért, és az országon, a városon és annak minden lakosán űzött erőszakosságért. Ésa 33,1

18 Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép és amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat?

19 Jaj annak, aki fának mondja: Serkenj fel! Néma kőnek: Ébredj fel! Taníthat-é ez? Ímé, borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi!

20 Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában. Hallgasson előtte az egész föld! Zsolt 11,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában