Habakuk

1. fejezet

Júda bűnei

1 A teher, amelyet Habakuk próféta látott.

2 Meddig kiáltok még oh, Uram, és nem hallgatsz meg! Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg! Zsolt 13,2

3 Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik, és versengés támad!

4 Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Jób 21,7; Jer 12,1

Büntetés a káldeusok által

5 Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék!

6 Mert ímé, feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, amely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, amelyek nem az övéi.

7 Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát.

8 És lovai serényebbek a párducoknál, és gyorsabbak az estveli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai, és az ő lovasai messziről jőnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű. Jer 5,6

9 Mindnyája ragadományért jön, arcuk előre néz, és annyi foglyot gyűjt, mint a föveny.

10 Kacag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség, minden erősséget csak nevet, töltést emel, és megostromolja azt.

11 Majd tovaszáll viharként, és elvonul, és bűnbe esik, ő, kinek istene az ő hatalma.

A próféta imája és panasza

12 Avagy nem te vagy-é, Uram, öröktől fogva az én Istenem, Szentem? Nem veszünk el! Ítéletre rendelted őt, oh, Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségem!

13 Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket? És hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat?! Jób 34,12

14 Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszómászó állatok, amelyeknek nincsen vezérük?

15 Mindnyáját kivonsza horoggal, gyalomjába* keríti, és hálójába takarítja be őket, ezért örül és vigad.

16 Ezért áldozik gyalomjának, és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele.

17 Vajon azért ürítheti-é gyalmát, és szüntelen ölheti-é a nemzeteket kímélet nélkül?!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában