ZSOLTÁROK KÖNYVE

90. fejezet

Isten örökkévalósága, a bűnös ember mulandósága. Könyörgés kegyelemért

1 Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! 5Móz 33,1

2 Minekelőtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Péld 8,24-29; Zsolt 93,2

3 Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai! 1Móz 3,19

4 Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. 2Pt 3,8

5 Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, amely reggel sarjad. Jak 1,10; Ésa 40,6.7

6 Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad.

7 Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk.

8 Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. 4Móz 14,11.21-23.29

9 Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. Zsolt 89,48

10 A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk.

11 Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?

12 Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!

13 Térj vissza, Uram! Meddig késel? És könyörülj a te szolgáidon!

14 Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben!

15 Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk!

16 Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain! 4Móz 14,24.31

17 És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mirajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában