ZSOLTÁROK KÖNYVE

38. fejezet

Dávid panasza. Könyörgés segítségért

1 Dávid zsoltára emlékeztetőül.

2 Uram, haragodban ne fenyíts meg engem, felgerjedésedben ne ostorozz meg engem! Zsolt 6,2

3 Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. Jób 6,4

4 Nincs épség testemben a te haragodtól, nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.

5 Mert bűneim elborítják fejemet, súlyos teherként, erőm felett.

6 Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt.

7 Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon, naponta szomorúan járok. Zsolt 42,10

8 Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.

9 Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.

10 Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem.

11 Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa, az sincs már velem. Zsolt 22,16; Jób 17,6

12 Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban, rokonaim pedig messze állanak. Zsolt 31,12; Jób 19,13

13 De tőrt vetnek, akik életemre törnek, és akik bajomra törnek, hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.

14 De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja föl száját.

15 És olyanná lettem, mint az, aki nem hall, és szájában nincsen ellentmondás.

16 Mert téged vártalak, Uram, te hallgass meg, Uram, Istenem!

17 Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem. Zsolt 35,15

18 És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.

19 Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.

20 De ellenségeim élnek, erősödnek, megsokasodtak hazug gyűlölőim.

21 És akik jóért rosszal fizetnek, ellenem törnek, amiért én jóra törekszem. Zsolt 35,12

22 Ne hagyj el, Uram, Istenem, ne távolodjál el tőlem!

23 Siess segítségemre, oh, Uram, én szabadítóm!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában