ZSOLTÁROK KÖNYVE

20. fejezet

A nép könyörgése királyáért háború idején

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.

2 Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején! Oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve! 5Móz 28,58; Péld 18,10

3 Küldjön néked segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson téged!

4 Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek! Szela.

5 Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat, Zsolt 21,3

6 hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk! Teljesítse az Úr minden kérésedet! Zsolt 13,6; 2Sám 8,1-5

7 Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. 2Sám 5,12

8 Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. 1Sám 17,45; Zsolt 33,16; 44,7.8

9 Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.

10 Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában