ZSOLTÁROK KÖNYVE

21. fejezet

Hálaének az Isten által a királynak adott jókért és győzelmekért

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.

2 Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez. Zsolt 13,6; 18,2-51

3 Szívének kívánságát megadtad néki, és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela. Zsolt 20,5

4 Sőt eléje vitted javaidnak áldásait, színarany koronát tettél fejére. Zsolt 132,18

5 Életet kért tőled. Adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Zsolt 61,7.8; Ésa 38,1-5

6 Nagy az ő dicsősége a te segítséged által, fényt és méltóságot adtál reája. 2Sám 8,13

7 Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.

8 Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme. Zsolt 18,23-25

9 Megtalálja kezed minden ellenségedet, jobbod megtalálja gyűlölőidet. Zsolt 2,9

10 Tüzes kemencévé teszed őket megjelenésed idején. Az Úr az ő haragjában elnyeli őket, és tűz emészti meg őket. Zsolt 18,9

11 Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvukat az emberek fiai közül. Zsolt 109,13; Ésa 14,20

12 Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki, Zsolt 2,1-4

13 mert meghátráltatod őket, íved húrjait arcuknak feszíted.

14 Emelkedjél fel, Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában