Jeremiás

47. fejezet

A filiszteusok, Tírusz és Szidón ellen jövendöl

1 Az a szó, amelyet az Úr szóla Jeremiás prófétának a filiszteusok felől, mielőtt megverte a fáraó Gázát. Ésa 14,29.31

2 Ezt mondja az Úr: Ímé, víz indul meg északról, és olyan lesz, mint a kiáradott folyó, és elárasztja a földet és annak mindenét, a várost és annak lakosait. És kiáltanak az emberek, és a föld minden lakosa ordít.

3 Ménei patáinak csattogó hangjától, szekereinek zörgésétől, kerekeinek zúgásától nem gondolnak az atyák a fiakra erejük ellankadása miatt. Ésa 5,28

4 És a nap miatt, mely eljött, hogy elpusztítsa egész Filiszteát, kivágja Tíruszt és Szidónt és segítségének minden megmaradt töredékét, mert az Úr elrontja Filiszteát, a Káftor szigetének maradékát. Ám 9,7

5 Kopaszság lepte meg Gázát, Askalon elnémult, maradéka az ő völgyüknek. Meddig vagdalod magadat? Ésa 15,2; Mik 1,16

6 Oh, szablyája az Úrnak, meddig nem nyugszol meg? Rejtsd el magadat a te hüvelyedbe, nyugodjál meg és hallgass!

7 Miképpen nyughatik meg, holott az Úr parancsolt néki? Askalonra és a tenger partjára odarendelte őt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában