Ésaiás

15. fejezet

Moábiták elleni jövendölés

1 Jövendölés Moáb ellen. Igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Ar-Moáb! Igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Kir-Moáb!

2 Felmennek a templomba, és Dibon a magaslatokra megy sírni, Nebón és Médebán jajgat Moáb, minden fejen kopaszság, minden szakáll lenyírva! Jer 48,37.38; Ez 7,18

3 Utcáin gyászruhába öltöznek, házfedelein és piacain jajgat minden, és könnyekben olvad el.

4 És kiált Hesbon és Eleálé, szavuk Jáhácig hallatik, ezért ordítanak Moáb vitézei, és lelke reszket.

5 Szívem kiált Moábért, amelynek végvárai Zoárig, a három éves üszőig nyúltanak, mert Luhith hágóján sírással mennek fel, és mert Horonaim útján romlásuknak kiáltását hallatják. Jer 48,5.34

6 Mert Nimrim vizei pusztasággá lesznek, mert elszáradt a pázsit, elfogyott a fű, és semmi zöld nem lészen.

7 Ezért amit megmenthettek, és jószágukat a Fűzfáknak patakja mellé hordják.

8 Mert kiáltás zengé körül Moáb határát, jajgatása Eglaimig, és Beér-Élimig hallatik jajgatása!

9 Mert Dimon vizei megteltek vérrel, mert új romlást hozok Dimonra: Moáb menekültjeire oroszlánt, és a földnek maradékira.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában