A KRÓNIKÁK MÁSODIK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Salamon Gibeónban Salamon gazdagsága Előkészületek a templomépítéshez
 • 2. fejezet

  Hírám kedvező választ ad Salamonnak
 • 3. fejezet

  A jeruzsálemi templom építése A szentek szentje Két oszlop a templom előtt
 • 4. fejezet

  A templom fölszerelése
 • 5. fejezet

  A szövetség ládáját a templomba viszik
 • 6. fejezet

  Salamon megáldja a gyülekezetet Salamon templomszentelési imádsága
 • 7. fejezet

  Isten dicsősége betölti a templomot Áldozatok bemutatása Az Úr ígérete és intése Salamonhoz
 • 8. fejezet

  Salamon egyéb építkezései Istentiszteleti rendelkezések
 • 9. fejezet

  Sába királynője meglátogatja Salamont Salamon gazdagsága Salamon halála
 • 10. fejezet

  Az ország kettészakadása
 • 11. fejezet

  Roboám uralkodásának első három éve
 • 12. fejezet

  Roboám bűne és büntetése: Sisák fáraó hadjárata Júda ellen Roboám halála
 • 13. fejezet

  Abijjá trónra lépése Abijjá háborúja Jeroboám ellen Háború tört ki Abijjá és Jeroboám között. Abijjá halála
 • 14. fejezet

  Ászá király vallási reformjai Ászá hatalma megszilárdul Ászá győzelmet arat az etiópok fölött
 • 15. fejezet

  Azarjá próféta intelme Ászá megújítja a szövetséget Ászá még anyja bálványimádását sem tűri el
 • 16. fejezet

  Ászá Izráel miatt az arámokhoz fordul segítségért Hanání meghirdeti Isten büntetését Ászá halála
 • 17. fejezet

  Jósáfát trónra lépése Jósáfát erősen tartotta magát Izráellel szemben. Jósáfát a törvényre tanítja a népet Jósáfát hatalma megerősödik
 • 18. fejezet

  Jósáfát háborúba vonul Aháb oldalán Míkájehú próféciája
 • 19. fejezet

  Jéhú látnok megdorgálja Jósáfátot Jósáfát bírákat rendel a nép élére
 • 20. fejezet

  Az Úr megszabadítja Jósáfátot a móábiaktól és az ammóniaktól Jósáfát halála
 • 21. fejezet

  Jórám trónra lépése Jórám bűne és büntetése Jórám halála
 • 22. fejezet

  Ahazjá uralkodása Ataljá magához ragadja a hatalmat
 • 23. fejezet

  Jójádá főpap Jóást teszi királlyá Jójádá főpap lerombolja Baal templomát
 • 24. fejezet

  Jóás kijavíttatja a templomot Jóás bálványimádása és bűnhődése
 • 25. fejezet

  Amacjá trónra lépése Amacjá vétkezik az Edóm elleni háborúban Amacjá vereséget szenved Izráeltől Amacját meggyilkolják Lákísban
 • 26. fejezet

  Uzzijjá trónra lépése Uzzijjá hitének jutalma Uzzijjá felfuvalkodása és poklossága Uzzijjá halála
 • 27. fejezet

  Jótám uralkodása
 • 28. fejezet

  Áház istentelen uralkodása Izráel és Arám Áház ellen támad Áház segítséget kér Asszíriától Áház halála
 • 29. fejezet

  Ezékiás trónra lépése Ezékiás megtisztítja az istentiszteletet Áldozati ünnep a megtisztított templomban
 • 30. fejezet

  Ezékiás meghirdeti a páskaünnepet A kovásztalan kenyerek ünnepe
 • 31. fejezet

  Ezékiás gondoskodik a papokról és a lévitákról Ezékiás dicsérete
 • 32. fejezet

  Az Úr megmenti Ezékiást az asszír Szanhérib kezéből Ezékiás betegsége és gyógyulása Ezékiás halála
 • 33. fejezet

  Manassé bálványimádása Manassé büntetése és megtérése Manassé halála Ámón rövid uralkodása
 • 34. fejezet

  Jósiás király vallási reformjai A templom kijavítása A törvénykönyv megtalálása A szövetség megújítása a törvénykönyv alapján
 • 35. fejezet

  A páska megünneplése Jósiás elesik a megiddói csatában
 • 36. fejezet

  A fáraó Jójákímot teszi királlyá Jójákín fogságba jut Cidkijjá uralkodása. A babiloni fogság Círus perzsa király megengedi a hazatérést

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában