EZSDRÁS KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Círus engedélyt ad a zsidóknak a hazatérésre
 • 2. fejezet

  A hazatértek névsora A hazatért papok és léviták névsora
 • 3. fejezet

  Az égőáldozati oltár fölállítása Lerakják a templom alapkövét
 • 4. fejezet

  Júda ellenségei akadályozzák a templomépítést A király felfüggeszti az építkezést
 • 5. fejezet

  A templomépítés folytatása Tattenaj följelenti a templomépítőket
 • 6. fejezet

  Dárius rendelete Az új templom fölszentelése
 • 7. fejezet

  Ezsdrás Jeruzsálembe érkezik Artahsasztá király utasításai Ezsdrás hálát ad Istennek
 • 8. fejezet

  Az Ezsdrással hazatért családfők Az Ezsdrással hazatért léviták és templomszolgák A templomra gyűjtött adományok
 • 9. fejezet

  Ezsdrás bűnbánati imádsága
 • 10. fejezet

  A hazatérteket gyűlésbe hívják Az idegen asszonyok elbocsátása

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában