A KRÓNIKÁK ELSŐ KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Nemzetségtáblázat Ádámtól Izsákig Ábrahám utódainak a mellékága Az edómi királyok
 • 2. fejezet

  Izráel leszármazottai Júda leszármazottai Dávid családjáig Káléb leszármazottai Júda leszármazottai Hecrón ágán
 • 3. fejezet

  Dávid leszármazottai
 • 4. fejezet

  Júda leszármazottai Simeon leszármazottai
 • 5. fejezet

  Rúben leszármazottai Gád leszármazottai Manassé törzsének a Jordánon túli fele Lévi leszármazottai: Kehát utódai
 • 6. fejezet

  Lévi leszármazottai: Gérsón és Merárí utódai A léviták szolgálata A léviták városai
 • 7. fejezet

  Issakár leszármazottai Benjámin leszármazottai Dán és Naftáli leszármazottai Manassé Jordánon inneni felének a leszármazottai Efraim leszármazottai Ásér leszármazottai
 • 8. fejezet

  Benjámin leszármazottai városonként A gibeóni Saul nemzetsége
 • 9. fejezet

  A fogság utáni Jeruzsálem névjegyzéke A júdaiakat hűtlenségük miatt fogságba hurcolták Babilóniába.<span class="br"></span> A jeruzsálemi templom kapuőrei A gibeóni Saul nemzetsége
 • 10. fejezet

  Saul elesik a gilbóai csatában
 • 11. fejezet

  Izráel Dávidot teszi királlyá Dávid Jeruzsálemet teszi fővárosává Dávid vitézei
 • 12. fejezet

  Dávid ciklági hívei Dávid hebróni hadserege
 • 13. fejezet

  A szövetség ládáját elhozzák Kirjat-Jeárímból
 • 14. fejezet

  Hírám barátsága Dáviddal Dávid feleségei Dávid legyőzi a filiszteusokat
 • 15. fejezet

  A szövetségláda mellé rendelt léviták A szövetségláda mellé rendelt énekesek A ládát Jeruzsálembe viszik
 • 16. fejezet

  Dávid lévitákat rendel a szövetségládához Dávid hálaadó éneke A szövetségláda állandó őrei
 • 17. fejezet

  Dávid templomot akar építeni Az Úr ígérete Dávidnak és házának Dávid imádsága
 • 18. fejezet

  Dávid győzelmei
 • 19. fejezet

  Dávid harcai az arámokkal
 • 20. fejezet

  Dávid elfoglalja Ammón fővárosát Dávid három győzelme a filiszteusokon
 • 21. fejezet

  Dávid megszámláltatja a népet Az Úr üzenete Dávidhoz Az Úr dögvészt bocsát Izráelre Dávid oltárt épít Ornán szérűjén
 • 22. fejezet

  Dávid előkészíti a templom építését
 • 23. fejezet

  Dávid lévitákra vonatkozó rendelkezései
 • 24. fejezet

  Áron fiainak a beosztása A léviták beosztása
 • 25. fejezet

  A templomi énekesek beosztása
 • 26. fejezet

  A kapuőrök beosztása A templom kincstárának őrei Az elöljárók és bírák
 • 27. fejezet

  A tizenkét hadseregparancsnok Izráel törzseinek a vezetői Dávid vagyonának a gondozói Dávid tanácsadói
 • 28. fejezet

  Dávid beszéde a néphez és Salamonhoz
 • 29. fejezet

  Adományok a templom építésére Dávid hálaimája Salamon trónra lépése Dávid halála

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában