A KRÓNIKÁK MÁSODIK KÖNYVE

27. fejezet

Jótám uralkodása

1 Huszonöt éves volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jerúsá volt, Cádók leánya.

2 Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja, Uzzijjá, csakhogy ő nem ment be az Úr templomába. A nép azonban továbbra is romlott volt. 2Krón 26,4.16

3 Ő építtette meg az Úr háza felső kapuját, és sokat építtetett a Várhegy kőfalán is.

4 Júda hegyvidékén városokat emelt, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat építtetett. 2Krón 26,10

5 Harcolt az ammóniak királya ellen, és le is győzte. Az ammóniak abban az esztendőben száz talentum ezüstöt, tízezer kór búzát és tízezer kór árpát fizettek neki. Ugyanannyit küldtek neki az ammóniak a második és a harmadik évben is.

6 Nagy hatalomra tett szert Jótám, mert állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt.

7 Jótám egyéb dolgai, háborúi és életútja meg vannak írva az Izráel és Júda királyairól szóló könyvben.

8 Huszonöt éves volt, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben.

9 Azután Jótám pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia, Áház lett a király.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában