ZSOLTÁROK KÖNYVE

87. fejezet

Sion megdicsőítése a pogányok megtérése által

1 Ének, a Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. 1Krón 25-26; Zsolt 68,16-18

2 Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákóbnak minden hajlékát. Zsolt 78,68.69; 132,13.14

3 Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te, Istennek városa! Szela. Zsolt 48,3-9; 76,4-7

4 Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé, Filisztea és Tírusz Kússal együtt: ez ott született. Ésa 49,6.7; Sof 3,9.10

5 És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.

6 Az Úr beírván, feljegyzi a népet: Ez ott született. Szela.

7 És táncolva énekelik: Minden forrásaim tebenned vannak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában