ZSOLTÁROK KÖNYVE

85. fejezet

A kegyelmet nyert nép könyörgése új áldásért

1 Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára. 1Krón 25-26

2 Jóakarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből való foglyokat. 2Krón 36,22.23

3 Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela. Zsolt 32,1

4 Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Ésa 51,22; 52,2-12

5 Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!

6 Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é haragod?

7 Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Zsolt 71,20

8 Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad minékünk! Zsolt 50,15

9 Hadd halljam meg, mit szól az Úr Isten! Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.

10 Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.

11 Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

12 Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Ésa 4,2.3

13 Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Zsolt 67,7; Ésa 4,4.5

14 Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek útján.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában