ZSOLTÁROK KÖNYVE

74. fejezet

Az Isten házának pusztulásáról

1 Aszáf tanítása. Miért vetettél el, oh, Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen? Zsolt 80,1

2 Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szerzettél, és amelyet megváltottál a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol! Zsolt 132,13.14

3 Lépj fel a teljes pusztaságban! Mindent tönkre tett az ellenség a szent helyen!

4 Támadóid a te gyülekezeted hajlékában ordítanak, jeleiket tűzték fel jelekké.

5 Úgy tűnnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira.

6 Faragványait már mind összetördelték fejszékkel és pörölyökkel. 1Kir 9,7.8

7 Szent helyedet lángba borították, neved hajlékát földig megfertőztették. 1Kir 9,3

8 Ezt mondották szívükben: Dúljuk fel őket mindenestől! Felgyújtották Istennek minden hajlékát az országban.

9 Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez? JSir 2,9

10 Meddig szidalmaz, oh, Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a te nevedet?

11 Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vond ki kebeledből, végezz!

12 Pedig Isten az én királyom eleitől fogva, aki szabadításokat művel e föld közepette. Bír 3,31

13 Te hasítottad ketté a tengert erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben. 2Móz 14,21.22

14 Te rontottad meg a leviatánnak fejét, s adtad azt eledelül a pusztai népnek.

15 Te fakasztottad fel a forrást és patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat.

16 Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd, te formáltad a világosságot és a napot.

17 Te szabtad meg a földnek minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. 1Móz 8,22

18 Emlékezzél meg erről: ellenség szidalmazta az Urat, s bolond nép káromolta a te nevedet.

19 Ne adjad a fenevadnak a te gerlicédnek lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképpen!

20 Tekints a szövetségre, mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal. 2Móz 24,8

21 A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet!

22 Kelj fel, oh, Isten, és védd a te ügyedet! Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illet téged a bolond!

23 Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról és az ellened támadók háborgatásáról, amely szüntelen nevekedik! Zsolt 137,7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában