ZSOLTÁROK KÖNYVE

4. fejezet

Dávid esti imája, tele bízó hittel az ellenségekkel szemben. Isten megszégyeníti a jó barátok kishitűségét

1 Az éneklőmesternek a neginóthra, Dávid zsoltára.

2 Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene! Szorultságomban tág tért adtál nékem. Könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat! Zsolt 5,2

3 Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela.

4 Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr! Meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Zsolt 2,6; 1Sám 13,14; 16,1.13

5 Haragudjatok, de ne vétkezzetek! Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok! Szela. Ef 4,26

6 Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban! Zsolt 51,21

7 Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arcodnak világosságát, oh, Uram! 4Móz 6,24-26

8 Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk.

9 Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Zsolt 3,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában