Példabeszédek

2. fejezet

Intés a bölcsesség keresésére és a csábítóktól való óvakodásra

1 Fiam! Ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,

2 ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,

3 igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,

4 ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt,

5 akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

6 Mert az Úr ád bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Jób 32,8; Jak 1,5.6

7 Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzst a tökéletesen járóknak, Zsolt 3,4

8 hogy megőrizze az igazságnak útjait, és kegyeseinek útját megtartja.

9 Akkor megérted az igazságot és törvényt és becsületességet és minden jó utat.

10 Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.

11 Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,

12 hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától, és a gonoszságszóló férfiútól,

13 akik elhagyják az igazságnak útját, hogy járjanak a setétségnek útjain.

14 Akik örülnek gonoszt cselekedvén, vigadnak a gonosz álnokságokon.

15 Akiknek ösvényeik görbék, és akik az ő útjaikban gonoszok.

16 Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédével hízelkedik, Péld 7,5; Péld 5,3

17 aki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik.

18 Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.

19 Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útjait. 1Kor 6,9.10

20 Hogy járj a jóknak útjukon, és az igazaknak ösvényeit kövessed!

21 Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. Zsolt 37,22.29

22 A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. Jób 18,17-21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában