Példabeszédek

7. fejezet

A paráznaságra való csábítás és szomorú következménye

1 Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolatimat rejtsd el magadnál!

2 Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz, és az én tanításomat, mint a szemed fényét! Péld 4,4; 3Móz 18,5

3 Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára!

4 Mondd ezt a bölcsességnek: Én néném vagy te; és az eszességet ismerősödnek nevezd,

5 hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő beszédivel hízelkedő idegentől. Péld 5,3.4

6 Mert házam ablakán, a rács mögül néztem,

7 és láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat, Péld 6,32

8 aki az utcán jár, annak szeglete mellett, a házához menő úton lépeget, Jób 31,9

9 alkonyatkor, nap estjén és setét éjfélben.

10 És ímé, egy asszony eleibe jő, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében,

11 mely csélcsap és vakmerő, akinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai. Péld 5,3

12 Néha az utcán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik.

13 És megragadá őt, és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén, monda néki:

14 Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat.

15 Azért jövék ki elődbe, szorgalmatosan keresni a te orcádat, és reád találtam.

16 Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat,* egyiptomi szövésű szőnyegekkel.

17 Beillatoztam ágyamat mirhával, aloéval és fahéjjal.

18 No, foglaljuk magunkat bőségesen mind virradtig a szeretetben, vigadjunk szerelmeskedésekkel!

19 Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra.

20 Egy erszény pénzt vőn kezéhez, holdtöltére jő haza.

21 És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hízelkedésével elragadá őt.

22 Utánamegy, mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítő béklyóba,

23 mígnem átjárja a nyíl az ő máját. Miképpen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van.

24 Annak okáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire!

25 Ne hajoljon annak útjaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin!

26 Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, akik attól megölettek.

27 Sírba vívő út az ő háza, amely levisz a halálnak hajlékába.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában