Mikeás

2. fejezet

Jaj a gonoszoknak, akik szeretik a hazug próféciát

1 Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, és akik ágyasházukban gonoszságot cselekesznek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Zsolt 36,5

2 Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat, és elszedik. És nyomorgatják a gazdát, és az ő háza népét, az embert és az ő örökségét.

3 Annak okáért ezt mondja az Úr: Ímé, én is gonoszt gondolok e nemzetség ellen, melyből ki nem vonhatjátok a ti nyakatokat, és nem jártok kevélyen, mivel gonosz idő lészen az.

4 Azon a napon példabeszéd támad rólatok, és siralmat sírnak, mondván: Oda van! Elpusztultunk! Népem örökségét felcserélte! Miként rabolja el tőlem, hűtelennek osztja ki mezeinket!

5 Azért nem lesz néked, aki mérőzsinórt vessen sors szerint az Úrnak gyülekezetében.

6 Ne prófétáljatok! – prófétálnak ők. Ha nem prófétálnak ezeknek, nem múlik el a gyalázat! Ésa 30,10; Jer 11,21

7 Oh, te, ki Jákób házának mondatol! Hát türelmetlen-é az Úrnak lelke, avagy ezek-é az ő cselekedetei? Nem javára válnak-é az én cselekedeteim annak, aki igazán jár?

8 A minap mint egy ellenség támadt fel az én népem: a köntösről a palástot letépik a gyanútlanul járókról, a háborútól idegenkedőkről.

9 Népem asszonyait kiűzitek boldogságuk házából, kisdedeiktől örökre elveszitek az én dicsőségemet.

10 Keljetek fel és menjetek ki, mert ez nem a nyugalomnak helye a tisztátalanság miatt, amely elveszít, és pedig borzasztó veszedelemmel!

11 Ha valamely szélházi és csalárd így hazudoznék: Prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna e népnek prófétája. Ésa 30,10

Kegyelmes ígéret

12 Mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákób! Összetakarítom Izráel maradékát. Összegyűjtöm őket, mint a bocrai juhokat, mint a nyájat az ő karámja közé, hemzsegnek majd az embersokaság miatt.

13 Előttük megy fel az úttörő. Kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak, és előttük megy a királyuk, és élükön az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában