Ámós

 • 1. fejezet

  Fenyegetések Izráel szomszédai ellen
 • 2. fejezet

  Fenyegeti Moábot, Júdát és Izráelt
 • 3. fejezet

  Mind a próféta szava, mind Izráel büntetése az Úrtól jön
 • 4. fejezet

  Fenyegetés Izráel vezetői ellen
 • 5. fejezet

  Sirató beszéd és felhívás megtérésre A képmutató istentisztelet nem használ
 • 6. fejezet

  Fenyegetés Júda és Izráel előkelőinek fényűzése és elbizakodottsága ellen
 • 7. fejezet

  Három látomás az Izráelre és Jeroboám házára váró büntetésről Ámós büntetést hirdet Amáziásnak, aki bevádolta
 • 8. fejezet

  Éhség Isten beszéde után
 • 9. fejezet

  Rettentő büntetés Izráelen Boldog jövő ígérete

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában