1Krónika

20. fejezet

Az ammoniták, Rabba városának bevétele

1 És lőn az esztendőnek fordulásával, mikor a királyok harcba menni szoktak, elindítá Joáb a hadat, és elpusztítá az Ammon fiainak földjét. És elmenvén megszállá Rabbát (Dávid pedig Jeruzsálemben marada), és elfoglalá Joáb Rabbát, és elrontá azt. 2Sám 11,1; 1Krón 19,1-4.9

2 És elvevé Dávid az ő királyuknak fejéről a koronát, mely egy talentum arany súlyú vala, s melyben drágakövek valának. És Dávid fejére tette azt, s a városból is temérdek zsákmányt vitt el. 2Sám 12,30

3 A város népét pedig kihozatá, és fűrésszel vágatá, és vasboronákkal és fejszékkel. Így cselekedék Dávid az Ammon fiainak minden városával. Azután megtére Dávid az egész néppel Jeruzsálembe. 2Sám 12,31

Három diadal a filiszteusokon

4 Ezután ismét had támada Gézerben a filiszteusok ellen. És akkor ölé meg a Husátites Sibbékai az óriások nemzetségéből való Sippait, és ilyen módon megaláztatának. Józs 21,21; 2Sám 21,18

5 Ismét lőn had a filiszteusok ellen, amelyben megölé Elhanán, a Jáir fia a gátbeli Lákhmit, a Góliát atyjafiát. És az ő dárdájának nyele hasonló vala a szövők zúgolyfájához. 2Sám 21,19

6 Ezek után ismét versengés támadt Gátban, hol egy magas ember vala, akinek hat-hat, vagyis huszonnégy ujja volt. Ez is óriás fia vala. 2Sám 21,20-22

7 És szidalommal illeté Izráelt, és megölé őt Jonathán, Dávid testvérének, Simeának fia.

8 Ezek ugyanazon egy óriásnak fiai voltak Gátban, akik elveszének Dávidnak és az ő szolgáinak keze által.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában