MÓZES HARMADIK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Az égőáldozat fajtái
 • 2. fejezet

  Az ételáldozat fajtái
 • 3. fejezet

  A békeáldozat fajtái
 • 4. fejezet

  A főpap vétekáldozata Az egész nép vétekáldozata Vezető ember vétekáldozata A közember vétekáldozata
 • 5. fejezet

  A jóvátételi áldozat fajtái Jóvátételi áldozat az Úr elleni hűtlenség miatt Jóvátételi áldozat a felebarát megkárosításáért
 • 6. fejezet

  Az égőáldozat bemutatása Az ételáldozat bemutatása Áronnak és fiainak a felavatási áldozata A vétekáldozat bemutatása
 • 7. fejezet

  A jóvátételi áldozat bemutatása A papok része az áldozatból A békeáldozat bemutatása Étkezési tilalmak Az áldozati törvények összegezése
 • 8. fejezet

  Áronnak és fiainak pappá szentelése A felavatási áldozatok
 • 9. fejezet

  Áron áldozatai önmagáért és a népért
 • 10. fejezet

  Nádáb és Abíhú bűne és bűnhődése Rendelkezések a szolgálatot végző papok számára
 • 11. fejezet

  A tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetése
 • 12. fejezet

  A szülő asszony tisztulási törvénye
 • 13. fejezet

  A poklos betegségekre vonatkozó törvény A ruhaféléken levő poklosság
 • 14. fejezet

  A poklos ember tisztulásának törvénye A ház poklosságának megtisztítása
 • 15. fejezet

  Különféle testi tisztátalanságok
 • 16. fejezet

  Az engesztelési ünnep
 • 17. fejezet

  Az állatok levágásának a törvénye A vért nem szabad megenni
 • 18. fejezet

  A családi élet tisztasága
 • 19. fejezet

  A Tízparancsolat követelményei
 • 20. fejezet

  Vallási és erkölcsi vétkek tiltása
 • 21. fejezet

  A papi tisztséggel járó követelmények
 • 22. fejezet

  Az áldozati ételek szentek Az áldozati állatok hibátlanok legyenek
 • 23. fejezet

  Az ünnepek elrendelése. A nyugalom napja A páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe Az első kéve bemutatása Az aratási hálaadó ünnep A hetedik hónap első napja Az engesztelési ünnep A lombsátrak ünnepe
 • 24. fejezet

  Az örökmécses és a szent kenyerek Istenkáromlás és egyéb bűnök büntetése
 • 25. fejezet

  A nyugalom esztendeje A nagy örömünnep éve A földtulajdon törvénye Az elszegényedettek védelme
 • 26. fejezet

  A bálványimádás tilalma Az Úr megáldja parancsolatainak megtartóit Az Úr megveri parancsolatainak megszegőit Ígéret a megtérőknek
 • 27. fejezet

  A fogadalmak megváltása

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában