MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Izráel fiai nagy néppé lesznek Egyiptomban Az egyiptomiak elnyomják Izráelt
 • 2. fejezet

  Mózes születése Mózes gyilkol és elmenekül
 • 3. fejezet

  Isten megjelenik Mózesnek, és elhívja őt
 • 4. fejezet

  Isten felkészíti Mózest a küldetésre Mózes visszatér Egyiptomba
 • 5. fejezet

  A fáraó elutasítja Mózes és Áron kérését Még nehezebb lesz Izráel sorsa
 • 6. fejezet

  Az Úr megújítja ígéretét Rúben, Simeon és Lévi családfája Mózes és Áron a fáraónál
 • 7. fejezet

  Az első csapás: a vizek vérré válnak Második csapás: a békák
 • 8. fejezet

  Harmadik csapás: a szúnyogok Negyedik csapás: a bögölyök
 • 9. fejezet

  Ötödik csapás: a dögvész Hatodik csapás: a hólyagos fekély Hetedik csapás: a jégeső
 • 10. fejezet

  Nyolcadik csapás: a sáskajárás Kilencedik csapás: a sötétség
 • 11. fejezet

  Készülődés a kivonulásra
 • 12. fejezet

  A páskabárány elrendelése A kovásztalan kenyér elrendelése Tizedik csapás: az egyiptomi elsőszülöttek halála Izráel elindul Egyiptomból A páska törvénye
 • 13. fejezet

  Rendelkezések az elsőszülöttekről és a kovásztalan kenyérről Az Úr vezeti Izráelt
 • 14. fejezet

  A fáraó üldözőbe veszi Izráelt Izráel átvonul a tengeren Az egyiptomiak a tengerbe vesznek
 • 15. fejezet

  Mózes hálaadó éneke A keserű víz édes lesz Márában
 • 16. fejezet

  Izráel zúgolódik az éhség miatt Az Úr fürjet és mannát ad Izráelnek Rendelkezések a mannáról
 • 17. fejezet

  Mózes vizet fakaszt a sziklából Izráel legyőzi Amálékot
 • 18. fejezet

  Jetró meglátogatja Mózest Mózes bírákat állít a nép fölé
 • 19. fejezet

  Izráel a Sínai-hegynél
 • 20. fejezet

  A Tízparancsolat A nép megrettenése Istentiszteleti rendelkezések
 • 21. fejezet

  A rabszolgák törvénye Az emberölés és a testi sértés büntetése Az állatok okozta károk
 • 22. fejezet

  A lopás és hűtlen kezelés büntetése Az erőszakoskodás és uzsora ellen
 • 23. fejezet

  Intés az igaz és emberséges magatartásra A három főünnep Ígéretek és intelmek
 • 24. fejezet

  A szövetség megkötése Mózes negyven napig a hegyen marad
 • 25. fejezet

  Utasítások a szent hajlék készítésére A szövetség ládája A szent kenyerek asztala A lámpatartó
 • 26. fejezet

  A szent hajlék sátorlapjai A szent hajlék oldalai A kárpit
 • 27. fejezet

  Az égőáldozati oltár A szent hajlék udvara A mécses
 • 28. fejezet

  A papi ruhák Az éfód A hósen A palást és a homlokdísz Egyéb papi ruhák
 • 29. fejezet

  A papok fölszentelése Egyéb papi szertartások
 • 30. fejezet

  Az illatáldozati oltár Adó a szentély javára A rézmedence A szent olaj A füstölőszer
 • 31. fejezet

  A mesterek kijelölése A nyugalom napja
 • 32. fejezet

  Áron aranyborjút készít Mózes összetöri a kőtáblákat Ítélet a vétkes népen Mózes könyörög a népért
 • 33. fejezet

  Az Úr nem akar a nép között maradni Az Úr megmutatja dicsőségét
 • 34. fejezet

  Új kőtáblák Isten szövetsége hűséget követel Mózes arca sugárzik
 • 35. fejezet

  A hetedik nap megszentelése Adakozás a szent sátorra Becalél és Oholíáb megbízatása
 • 36. fejezet

  Elkészül a szent hajlék
 • 37. fejezet

  A szövetség ládája A szent kenyerek asztala A lámpatartó Az illatáldozati oltár
 • 38. fejezet

  Az égőáldozati oltár A rézmedence A szent hajlék udvara A fölhasznált arany, ezüst és réz
 • 39. fejezet

  A papi ruhák Az éfód A hósen A palást és a homlokdísz Mózes megszemléli a kész munkát
 • 40. fejezet

  A kijelentés sátra és a papok fölszentelése Az Úr dicsősége betölti a kijelentés sátrát

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában