MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Izráel számbavétele A léviták feladata
 • 2. fejezet

  A törzsek táborozásának és menetelésének a rendje
 • 3. fejezet

  Áron és családja A léviták feladata Izráel elsőszülötteinek a száma
 • 4. fejezet

  A léviták tiszte A papok tiszte A léviták száma
 • 5. fejezet

  A tisztátalanok elkülönítése A kár jóvátétele A féltékenységi törvény
 • 6. fejezet

  A názírfogadalom Az ároni áldás
 • 7. fejezet

  A fejedelmek ajándéka
 • 8. fejezet

  Az arany lámpatartó A léviták szolgálatba állítása
 • 9. fejezet

  A páska megünneplése A felhő és tűzoszlop
 • 10. fejezet

  Az ezüstharsonák Elindulás a Sínai-hegytől
 • 11. fejezet

  A táborégés A nép húst kíván A hetven prófétáló vén A fürjek
 • 12. fejezet

  Mirjám poklossága
 • 13. fejezet

  Mózes kémeket küld Kánaánba
 • 14. fejezet

  A nép zúgolódása és bűnhődése
 • 15. fejezet

  Áldozati rendelkezések Szándékos és nem szándékos bűnök A ruhabojtok
 • 16. fejezet

  Kórah, Dátán és Abírám lázadása
 • 17. fejezet

  Áron vesszeje kivirágzik
 • 18. fejezet

  A papok és léviták tiszte és javadalma A léviták áldozata a tizedből
 • 19. fejezet

  A tisztító víz
 • 20. fejezet

  Mirjám halála Isten vizet ad a sziklából Edóm nem engedi át Izráelt Áron halála
 • 21. fejezet

  A rézkígyó Izráel tovább vándorol a pusztában Szíhón legyőzése Óg legyőzése
 • 22. fejezet

  Bálák hívatja Bálámot
 • 23. fejezet

  Bálám megáldja Izráelt
 • 24. fejezet

  Bálám Jákób csillagáról jövendöl
 • 25. fejezet

  Izráel paráznasága és bűnhődése
 • 26. fejezet

  Népszámlálás Móáb síkságán
 • 27. fejezet

  Örökösödés leányágon Izráelben Józsué Mózes utódja
 • 28. fejezet

  A mindennapi égőáldozat A páskaáldozat Áldozat a hetek ünnepén
 • 29. fejezet

  Áldozat a kürtzengés ünnepén Áldozat az engesztelés napján Áldozatok a lombsátrak ünnepén
 • 30. fejezet

  Az asszonyok fogadalma
 • 31. fejezet

  Izráel bosszút áll Midjánon
 • 32. fejezet

  A Jordántól keletre eső országrész felosztása
 • 33. fejezet

  Izráel táborhelyei a pusztában
 • 34. fejezet

  Az ígéret földjének határai Az ország felosztói
 • 35. fejezet

  A léviták városai A menedékvárosok
 • 36. fejezet

  Örökösödés leányágon

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában