ÉZSAIÁS KÖNYVE

8. fejezet

Ézsaiás fiának jelképes neve

1 Ezt mondta nekem az Úr: Fogj egy nagy írótáblát, és írd rá közönséges írással: Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára! Ézs 30,8; Hab 2,2

2 Megbízható tanúkul magam mellé vettem Úrijjá papot és Zekarját, Jeberekjá fiát.

3 Miután a prófétaasszonynál voltam, teherbe esett, és fiút szült. Akkor ezt mondta nekem az Úr: Legyen a neve: Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára!

4 Mert mielőtt a gyermek ki tudja mondani, hogy „apám” és „anyám”, elviszik Damaszkusz gazdagságát és a Samáriában összeszedett zsákmányt Asszíria királyának. 2Kir 15,29; 16,9; Ézs 7,16

Ítélet és ígéret

5 Még ezt is mondta nekem az Úr:

6 Mivel megvetette ez a nép a Silóah csendesen folydogáló vizét, és Recínnek meg Remaljá fiának örül, Jer 2,13

7 azért rájuk zúdítja az Úr az Eufrátesz hatalmas és nagy vizét, Asszíria királyát teljes hatalmával. Mindenütt kilép medréből, és elárasztja mindenütt a partjait. Zsolt 124,1-5

8 Betör Júdába, végigzúdul rajta, és nyakig ér. De ha kiterjesztett szárnyaival széltében ellepi az országot, „velünk lesz az Isten”! Ézs 7,14; Mt 1,23

9 Tomboljatok csak, népek, majd meg fogtok rettenni! Figyeljetek mind, ti messzi országok! Fegyverkezzetek csak, majd meg fogtok rettenni, fegyverkezzetek csak, majd meg fogtok rettenni! Zsolt 33,10; 46,7-10; Ézs 7,5-7; 29,1-8

10 Szőjetek csak terveket, majd meghiúsulnak, tárgyaljatok csak, úgysem sikerül, mert „velünk az Isten”! Ézs 7,14; Mt 1,23

11 Így szólt hozzám az Úr, amikor keze megragadott, és arra intett, hogy ne járjak ennek a népnek az útján: Jer 15,19; Ez 1,3; 37,1

12 Ne mondjátok összeesküvésnek mindazt, amit ez a nép összeesküvésnek mond, amitől fél, attól ne féljetek, és ne rettegjetek! Mt 10,28; 1Pt 3,14-15

13 A Seregek Urát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek,

14 akkor ő lesz a szentélyetek. De Izráel két háza számára olyan kő lesz, amelybe beleütköznek, olyan szikla, amelybe belebotlanak, Jeruzsálem lakóinak pedig kelepce és csapda. Zsolt 118,22; Ézs 28,16; Mt 21,42-44; Lk 2,34; ApCsel 4,11; Róm 9,33; 1Pt 2,6-7

15 Sokan megbotlanak közülük, elesnek és összetörnek, megfogja őket a csapda.

A próféta hisz jövendölése igazában

16 Lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a tanítást tanítványaim számára. Dán 8,26; 12,4.9

17 És várom az Urat, aki Jákób háza elől eltakarta arcát, és benne reménykedem. Zsolt 40,2; 130,5-6; Jel 5,1-9

18 Én pedig és e gyermekek, akiket az Úr adott nekem, intő jelek vagyunk Izráelben a Seregek Urának akaratából, aki a Sion hegyén lakik. Ézs 7,3; 8,3; Zsid 2,13

A babona büntetése

19 Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és a jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? 3Móz 20,27; 5Móz 18,10-14; Ézs 29,4

20 A törvényre és intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. 5Móz 18,15; Zsolt 19,8-12; Péld 4,1; 5,1; Ézs 30,20-21; Jer 6,16-17; 2Pt 1,19-21

21 Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz,

22 majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút, homályba taszítva. Ézs 5,30; Jel 16,10

A Messiás uralkodása

23 De nem marad ott sötétség, ahol elnyomás van.Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tengerhez vezető utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. 2Kir 15,29; Mt 4,15-16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában