ÉZSAIÁS KÖNYVE

33. fejezet

Csodálatos szabadulás az asszír veszélyből

1 Jaj neked, pusztító, akit még nem ért pusztulás, te rabló, akit még nem raboltak ki! Ha befejezted a pusztítást, el fogsz pusztulni, ha bevégezted a rablást, téged fognak kirabolni! Ez 24,9; Náh 1,3; Hab 2,8; Mk 4,24

2 Uram, kegyelmezz nekünk, benned reménykedünk! Légy segítségünk reggelenként, szabadítónk a nyomorúság idején! Zsolt 86,7; 120,1

3 Dörgő hangodtól elfutnak a népek, ha felemelkedsz, szétszóródnak a nemzetek. Zsolt 46,7; 68,2-3; 76,7

4 Összeszedik a zsákmányt, ahogyan a sáskák szedik, úgy ugranak rá, ahogy a szöcskék ugranak. Ézs 9,2-4

5 Fenséges az Úr, magasságban lakik, betölti a Siont törvénnyel és igazsággal. Ézs 1,27; 9,6; 11,3-5

6 Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és ismeret teszi szabaddá és gazdaggá; az Úr félelme lesz a kincse. Péld 1,7; Ézs 11,9

7 Aríél emberei az utcán kiáltoznak, keservesen sírnak a békekövetek. Ézs 29,1-4

8 Kihaltak az országutak, nem járnak az ösvényeken. A pusztító megszegte a szövetséget, megvetette a városokat, semmibe vette az embereket. 2Kir 18,13; Ézs 36,1

9 Gyászol, elalél a föld, hervadozik, megsárgul a Libánon, olyan lett a Sárón, mint a pusztaság, lehull a Básán és a Karmel lombja. Ézs 24,3-9

10 De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem!

11 Szalmával vagytok terhesek, pelyvát szültök, lihegésetek tűz, megemészt benneteket! Ézs 26,18; 59,4; Hós 8,7

12 A népek égetett mésszé lesznek, és mint a kivágott gaz, tűzben égnek el. Ám 2,1

Az igaz élet jutalma

13 Halljátok meg, távol lakók, hogy mit cselekedtem, és ti közel levők, ismerjétek meg hatalmamat!

14 Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken: Ki lakhat közülünk perzselő tűz mellett, ki lakhat közülünk örökös izzás mellett? 5Móz 4,24; Zsolt 15,1; 24,2; Ézs 10,17; Jer 23,29; Zsid 12,29

15 Aki igazságosan él, és őszintén beszél, megveti az elnyomással szerzett nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. Zsolt 15,2-5; 24,3-6

16 Az ilyen ember magas helyen lakik, sziklaerőd a fellegvára. Kenyerét megkapja, vize állandóan van. Zsolt 18,34; 30,8; 34,10-11; Mt 6,33

17 Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas országodat. Ézs 32,1-2; Jel 22,4

18 Eszedbe jutnak a rémségek: hol van már az összeíró, hol az adószedő, hol van az, aki összeírta a tornyokat? 1Kor 1,20

19 Nem látod többé a galád népet, a homályos, érthetetlen beszédű népet, amelynek dadogó nyelvét nem lehet érteni. 5Móz 28,49-50; Ézs 28,11

20 Nézd a Siont, ünnepeink városát! Szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát: a sátrat, amelyet nem bontanak le, cövekeit nem húzzák ki soha, és egy kötele sem szakad el, Ám 9,11

21 mert dicsőséges lesz ott az Úr! Folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Zsolt 46,5; Ez 47,1-12; Jóel 4,18; Zak 14,8; Jel 22,1-3

22 Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a mi királyunk, ő megsegít bennünket!

23 Meglazulnak a kötelek, nem tartják az árbocrudat, nem feszítik a vitorlát. Tömérdek zsákmányon osztoznak majd, még a sánták is bőséges zsákmányhoz jutnak. Zsolt 68,13

24 Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnei bocsánatot nyernek. 2Móz 23,25; Zsolt 32,5; 103,3; Ézs 6,10; Mk 2,9; ApCsel 10,43

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában