A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

1. fejezet

A bölcs mondások célja

1 Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának a példabeszédei. 1Kir 5,9-12; Péld 10,1; 25,1; Préd 1,1

2 Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat!

3 Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!

4 Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást.

5 Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer,

6 és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit.

7 Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Jób 28,28; Zsolt 111,10; Péld 8,13; 9,10; 15,33

8 Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, 5Móz 21,18-21; Péld 6,20; 13,1; 15,5; 23,22

9 mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon! Péld 4,9

Gonoszok cinkostársa ne légy!

10 Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik! 5Móz 13,7-9; Zsolt 1,1; Péld 16,29

11 Ha ezt mondják: Jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is. Mik 7,2

12 Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak!

13 Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal.

14 Ha ránk bízod sorsodat, egy erszényünk lesz mindnyájunknak!

15 Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre! Zsolt 1,1

16 Mert lábuk gonosz cél után fut, és vérontásra sietnek. Ézs 59,7; Róm 3,15

17 De hiába feszítik ki a hálót a repdeső madarak elé.

18 Mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját vesztükre ólálkodnak.

19 Így jár minden haszonleső: tulajdon életét veszi el.

Az engedetlenek veszedelembe jutnak

20 A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. Péld 8,1-3

21 Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait:

22 Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet? Hós 4,6

23 Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet.

24 Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Ézs 50,2; 65,2.12; 66,4; Jer 7,13; 25,3-4; Róm 10,21

25 Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek,

26 ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek, 5Móz 28,63

27 ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. Péld 10,24

28 Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok, keresnek engem, de nem találnak meg, Jób 27,8-9; Ézs 1,15; 59,2; Jer 11,11; Mik 3,4

29 mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották;

30 nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet.

31 Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és megcsömörlenek saját terveiktől. Péld 14,14; Ézs 3,10-11

32 Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el.

33 De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj. Ézs 1,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában