NEHÉMIÁS KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Nehémiás szomorúsága és imádsága
 • 2. fejezet

  Nehémiás engedélyt kap a hazatérésre Nehémiás megnézi Jeruzsálem falainak a romjait
 • 3. fejezet

  Jeruzsálem várfalának az építői A samaritánus Szanballat gúnyolódása
 • 4. fejezet

  Az ellenség nehezíti az építést Az építést fölfegyverkezve folytatják
 • 5. fejezet

  Nehémiás harca az uzsorások ellen Nehémiás példát mutat áldozatkészségével
 • 6. fejezet

  Nehémiást fenyegetik ellenfelei A várfal felépül
 • 7. fejezet

  A hazatértek névsora A papok, léviták és templomszolgák névsora A származásukat igazolni nem tudók névsora Adományok az építkezésre
 • 8. fejezet

  A törvénykönyv felolvasása A lombsátrak ünnepének megtartása
 • 9. fejezet

  A nép bűnvallása
 • 10. fejezet

  A nép kötelezi magát a törvény megtartására
 • 11. fejezet

  Jeruzsálem benépesítése
 • 12. fejezet

  A fogságból hazatért papok és léviták A papok és a léviták családfői Jeruzsálem falainak a felavatása A templom jövedelmeinek beszolgáltatása
 • 13. fejezet

  Az idegenek kizárása a gyülekezetből Nehémiás intézkedései A júdaiakat az idegen asszonyok elbocsátására kötelezik

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában