MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

31. fejezet

A mesterek kijelölése

1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr: 2Móz 35,30; 36,1-2; 37,1; 38,22; 1Krón 2,20; 2Krón 1,5

2 Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből.

3 Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára,

4 hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására,

5 kövek vésésére és berakására, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére.

6 Én most melléje állítom Oholíábot, Ahíszámák fiát Dán törzséből. Bölcsességet adok minden hozzáértő ember szívébe, hogy el tudják készíteni mindazt, amit megparancsoltam neked: 2Móz 35,34; 36,1; 38,23

7 a kijelentés sátrát, a bizonyság ládáját, a rá való fedelet és a sátor egész fölszerelését,

8 az asztalt és fölszerelését, a színarany lámpatartót és annak egész fölszerelését, az illatáldozati oltárt,

9 az égőáldozati oltárt és egész fölszerelését, a medencét és az állványát

10 meg a díszes ruhákat, Áron főpap szent ruháit és fiainak a papi ruháit,

11 a fölkenéshez való olajat és a jó illatú füstölőszert a szentély számára. Mindent úgy készítsenek, ahogyan megparancsoltam neked.

A nyugalom napja

12 Azután ezt mondta az Úr Mózesnek:

13 Mondd meg Izráel fiainak: Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok: én, az Úr vagyok, aki megszentellek titeket.

14 Tartsátok meg a szombatot, tartsátok azt szentnek! Aki megszentségteleníti azt, halállal lakoljon! Ki kell irtani népe közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon a napon.

15 Hat napon át végezzék munkájukat, de a hetedik nap a teljes nyugalom napja, szent az az Úr előtt. Mindaz, aki valamilyen munkát végez a szombat napján, halállal lakoljon! 2Móz 20,8-11; 23,12; 34,21; 35,2; 3Móz 23,3; 5Móz 5,12.14

16 Tartsák meg Izráel fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre, örök szövetségül.

17 Örök jel ez köztem és Izráel fiai között. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és megpihent. 1Móz 2,1-3

18 Amikor befejezte Isten Mózessel való beszédét a Sínai-hegyen, átadta neki a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában